Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Målene i porteføljeplanen er i all hovedsak av kvalitativ art. For å følge opp om vi når målene, må det brukes ulike typer indikatorer. Indikatorene vil si noe om hvilke resultater, virkninger og effekter som oppnås gjennom satsingen og de vil også gjøre det mulig å følge med på utviklingen i porteføljen. For å få en god forståelse av hva satsingen bidrar til, må det i tillegg gjøres egne studier og analyser. I dette arbeidet vil det vanligvis være behov for å hente inn ytterligere datagrunnlag, i tillegg til at det gjøres kvalitative vurderinger.

Forskningsrådets beslutninger påvirker sammensetningen av porteføljen, og dermed også den samlede virkningen. Når prosjektene er i gang innenfor de rammene som er satt, er det aktiviteten i prosjektene og eksterne forhold som påvirker hvilke resultater, virkninger og effekter som genereres. Mange av de potensielle virkningene og effektene som er en konsekvens av strategiske valg i denne planen, vil ikke oppstå eller kunne dokumenteres før om mange år.

Dette kapitlet beskriver hvilke typer resultater, virkninger og effekter satsingen i porteføljeplanen skal bidra til, og noen indikatorer som vil kunne brukes for å dokumentere disse. Arbeidet med måling av effekter og virkninger av forskning finansiert av Forskningsrådet er under utvikling.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 11.51 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.