Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Fremtidsblikk

I 2050 leverer energi- og transportsektoren bærekraftige, klimapositive og klimanøytrale løsninger til hele samfunnet. De menneskeskapte klimagassutslippene er netto null, nasjonalt og internasjonalt. Norsk næringsliv eksporterer internasjonalt konkurransedyktige produkter og løsninger til nullutslippssamfunnet. Forskningsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor samarbeider om utvikling av løsninger som gir verdiskaping og kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling. Bærekraftig arealbruk reduserer press på naturmangfold og sikrer at økosystemene er robuste og artsrike. Mobilitetstjenestene er smarte, inkluderende og effektive, har lav ulykkesrisiko og lave utslipp. Innbyggere og samfunnsaktører tar klima- og miljøvennlige valg som forbedrer livskvaliteten.

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette fremtidsbildet. Planen beskriver rammer for porteføljen og planlagte overordnede tiltak for egne investeringer. Spesifikke prioriteringer og tiltak blir konkretisert i investeringsplanene som oppdateres årlig. Samfunnsmålene i planen er av en karakter som gjør at de i større grad enn prioriteringer og tiltak vil kunne ligge fast.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. april 2024, kl. 16:31 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.