Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Samfunnsmål

Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp har følgende samfunnsmål:

Tematiske mål

  • Samfunnet er klimanøytralt og ivaretar naturmangfold
  • Omstillingen er kunnskapsbasert, inkluderende og rettferdig
  • Norge har nok fornybar energi og et sikkert, robust og fleksibelt energisystem
  • Transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt

Strukturelle mål

  • Eksisterende og nytt næringsliv innen energi og transport er konkurranse- og omstillingsdyktig
  • Vitenskapelige miljøer innenfor energi og transport er relevante og fremragende
  • Offentlig sektor er innovativ og samarbeider med næringsliv og sivilsamfunnet om kunnskapsbaserte løsninger for bærekraftig omstilling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 06.39 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.