Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Samfunnsmål

Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp har følgende samfunnsmål:

Tematiske mål

  • Samfunnet er klimanøytralt og ivaretar naturmangfold
  • Omstillingen er kunnskapsbasert, inkluderende og rettferdig
  • Norge har nok fornybar energi og et sikkert, robust og fleksibelt energisystem
  • Transport og mobilitet foregår miljøvennlig, sikkert og effektivt

Strukturelle mål

  • Eksisterende og nytt næringsliv innen energi og transport er konkurranse- og omstillingsdyktig
  • Vitenskapelige miljøer innenfor energi og transport er relevante og fremragende
  • Offentlig sektor er innovativ og samarbeider med næringsliv og sivilsamfunnet om kunnskapsbaserte løsninger for bærekraftig omstilling

Meldinger ved utskriftstidspunkt 4. desember 2023, 08:35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.