Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Prioriterte anvendelsesområder

Prioriterte anvendelsesområder er:

  • å bygge kunnskap og kompetanse for næringslivet
  • å bygge kunnskap og kompetanse for offentlig sektor
  • brukermedvirkning i store deler av porteføljen og samskaping der det er relevant
  • samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, næringslivet, innbyggerne og offentlig sektor

Meldinger ved utskriftstidspunkt 9. juni 2023, 00:37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.