Porteføljeplanen for Energi, transport og lavutslipp

Prioriteringer

Porteføljen innenfor energi, transport og lavutslipp er sektorovergripende og omfatter ulike fagområder og teknologier avhengig av hvilke tema det forskes på.

Porteføljestyret vil prioritere teknologisk, samfunnsvitenskapelig, juridisk, humanistisk og naturvitenskapelig forskning som kan bidra til oppnåelse av porteføljens samfunnsmål og visjon.

Porteføljestyret vil legge vekt på tverrfaglig, multidisiplinær forskning for kombinasjonen av nye perspektiver, disipliner og tilnærminger.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 19:51 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.