Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Faglige prioriteringer

For å møte samfunnsutfordringer innenfor DEMOKRAT-porteføljens område, er det behov for kunnskap fra mange fagområder, særlig samfunnsvitenskap, men også humaniora, helsefag og teknologiske fag, gjerne i tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglige områder som samfunnssikkerhet, planfag og innovasjon, er også sentrale.

I tillegg vil det fortsatt være behov for et ekstra løft på noen fagområder, og særlig styrke innslagene fra juridiske, økonomiske og humanistiske fag, for å bidra til et bredere kunnskapsgrunnlag på porteføljens områder.

Porteføljen skal styrke samfunnets innovasjonsevne, og prioriterer både utvikling av innovasjonsprosjekter og kunnskap om innovasjon.

Porteføljen skal bidra med forskning av høy internasjonal kvalitet som er langsiktig og kunnskapsbyggende, som tar opp problemstillinger både av grunnleggende og anvendt karakter, og som relaterer seg til FNs bærekraftsmål. Kjønns- og mangfoldsperspektiver er sentrale og må ivaretas innenfor porteføljens temaområder. Det vil være rom for kritisk forskning og forskning som omfatter teori- og metodeutvikling knyttet til porteføljens områder. Porteføljestyret vil også legge til rette for og prioritere teoretisk mangfold og metodisk bredde, samt internasjonale og nasjonale komparasjoner. Sammenlignende studier er sentrale for å se sammenhenger og trekke lærdom av andre i en global verden.

Det er et generelt behov for å øke kapasitet og kompetanse i fagmiljøene innenfor porteføljens områder, samt utvikle infrastruktur som kan styrke bruken av kvantitative data i forskningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 07.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.