Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljestyrets investeringer i prosjekter vil gi resultater (output). På lengre sikt vil de samlede investeringene ha virkninger (outcome) og samfunneffekter (impact). Resultater, virkninger og effekter forventes å henge sammen (effektkjede), slik det er illustrert i figur 1 (side 4). Porteføljens resultater, forventede virkninger og effekter gir grunnlag for porteføljestyrets vurderinger og beslutninger om nye investeringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. april 2024, kl. 05:17 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.