Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljestyrets investeringer i prosjekter vil gi resultater (output). På lengre sikt vil de samlede investeringene ha virkninger (outcome) og samfunneffekter (impact). Resultater, virkninger og effekter forventes å henge sammen (effektkjede), slik det er illustrert i figur 1 (side 4). Porteføljens resultater, forventede virkninger og effekter gir grunnlag for porteføljestyrets vurderinger og beslutninger om nye investeringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 08.17 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.