Porteføljeplan for Demokrati, styring og fornyelse

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljestyrets investeringer i prosjekter vil gi resultater (output). På lengre sikt vil de samlede investeringene ha virkninger (outcome) og samfunneffekter (impact). Resultater, virkninger og effekter forventes å henge sammen (effektkjede), slik det er illustrert i figur 1 (side 4). Porteføljens resultater, forventede virkninger og effekter gir grunnlag for porteføljestyrets vurderinger og beslutninger om nye investeringer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 19:44 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.