Porteføljeplan for Hav

Tiltak

Et porteføljestyres investeringsmål kan nås ved bruk av alle Forskningsrådets virkemidler, Skattefunn, regionale forskningsfond samt internasjonalt samarbeid.

I det følgende gis det en oversikt over hvilke deler av målbildet, presentert i kapittel 3, som skal oppnås gjennom porteføljestyrets egne tiltak og hvilke deler av målbildet som best oppnås gjennom andre porteføljestyrers tiltak (omtalt som øvrig innsats). Illustrasjon av kobling mellom målbildet og tiltak foreligger i vedlegg.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. januar 2022, 00.35 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.