Informasjon til fageksperter

De faglige vurderingene som utføres av eksterne fageksperter, er et svært viktig ledd i søknadsvurderingen i Forskningsrådet. De eksterne ekspertvurderingene inngår først og fremst i den totale evalueringen av søknader til Forskningsrådet. Forskningsrådet har også rett til å bruke vurderingene som tilbakemelding til søker.

Oppgaven som fagekspert varierer noe for ulike søknadstyper og utlysninger. Her finner du detaljert informasjon til fageksperter for ulike søknadstyper i Forskningsrådet:

Generell informasjon

Vedlegg til fageksperter og panelmedlemmer

Her finner du lenker, dokumenter og skjemaer som kan være nyttige dersom du skal ha en rolle som fagekspert eller panelmedlem i Forskningsrådet.

Habilitet og tillit

Les: Habilitet i saksbehandlingen.

Personell- og reiseregningsskjema i Unit4 Travel and Expenses

Når vi har registrert deg i systemet vårt, vil du motta en e-post hvor du får en lenke til å logge deg inn for å fylle ut din personlige informasjon. Når det er gjort kan du motta honorar og få dekket eventuelle reiseutgifter i forbindelse med ekspert-/panelarbeid.

Her finner du brukerveiledninger:

For eksperter som bor utenfor Norge

Utenlandske eksperter som utfører arbeid i Norge og mottar lønn/honorar for dette, må skatte av dette til Norge. Du finner mer informasjon i dette dokumentet (kun engelsk):

Retningslinjer

Last ned

Se også:

Meldinger ved utskriftstidspunkt 22. april 2024, kl. 01:51 CEST

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 24. april betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 måndag 22. april og tysdag 23. april kl. 08.00–15.45 og onsdag 24. april kl. 08.00–13.00.