Fageksperter og ekspertpaneler

De fleste søknader som sendes til Forskningsrådet blir vurdert av eksperter på tema og fagområde søknadene dreier seg om. Vi henter eksperter fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Har du søkt, vil du få svar på søknaden i Mitt nettsted. I svarbrevet står det hvilket ekspertpanel som har vurdert søknaden din.

Nye samarbeidsprosjekter med Russland

Søknadsfrist: 4. september 2019
Oversikt over fageksperter for samarbeidsprosjekter med Russland


Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfrist: 25.september 2019
Oversikt over fageksperter for demonstrasjonsprosjekt i næringslivet


Kommersialiseringsprosjekter fra offentlig finansiert forskning

Søknadsfrist: 25. september 2019
Oversikt over fageksperter for kommersialiseringsprosjekter


Forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend

Til sammen 733 internasjonale fageksperter har deltatt i søknadsvurderingen: 498 som panelmedlemmer og 235 som enkelteksperter.
Søknadsfristen var 10. april 2019.
Oversikt over fageksperter for Forskerprosjekt (pdf).


Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling 

Søknadsfristen var 10. april 2019.
Oversikt over fageksperter for Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling (pdf).

Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet

Søknadsfristen var 04. september 2019.
Oversikt over fageksperter for Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet (pdf).

Pilot-T

Søknadsfristen var 25. september 2019.
Oversikt over fageksperter for Pilot-T (pdf).

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfristen var 25. september 2019.
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet (pdf).