Fageksperter og ekspertpaneler

De fleste søknader som sendes til Forskningsrådet blir vurdert av eksperter på tema og fagområde søknadene dreier seg om. Vi henter eksperter fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Har du søkt, vil du få svar på søknaden i Mitt nettsted. I svarbrevet står det hvilket ekspertpanel som har vurdert søknaden din.

Fageksperter benyttet til utlysninger i 2021

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet -  løpende søknadsfrist, pulje 2 i 2021

Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv - søknadsfrist 15. sept 2021

Forskningssenter for petroleum - søknadsfrist 15. sept 2021

Forskningssenter for klinisk behandling - søknadsfrist 12. mai 2021

Pilot-T - søknadsfrist 15.09.21

Pilot Helse - søknadsfrist 15.09.21

Forskerprosjekt

Søknadsfrist 10.02.2021

  • Forskerprosjekt for fornyelse
  • Forskerprosjekt for unge talenter
  • Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet
  • Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Oversikt over fageksperter for Forskerprosjekt (pdf)

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Søknadsfrist 17.02.2021

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Søknadsfrist 17.03.21

Regionale forskningsfond

Søknadsfrist 17.03.2021
Oversikt over fageksperter for Regionale forskningsfond (pdf)

Demonstrasjonssprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist, pulje 1 i 2021

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist, pulje 1 i 2021

Fageksperter benyttet til utlysninger i 2020

Forskningsinfrastruktur

Søknadsfrist: 18. november 2020

Oversikt over fageksperter for Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet (pdf)

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

  • Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer 
  • Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Søknadsfrist: Løpende
Oversikt over fageksperter for Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer og Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer (pdf)

Regionale forskningsfond

Søknadsfrist 18.11.2020 og 01.12.2020
Oversikt over fageksperter for Regionale forskningsfond (pdf)

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet desember 2020
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet (pdf)

Forskningsenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi

Søknadsfrist 11.11.2020
Oversikt over fageksperter for Forskningsenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi (pdf)

Førkommersielle anskaffelser og Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist 16.09.2020
Oversikt over fageksperter for Førkommersielle anskaffelser og Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (pdf)

Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

Søknadsfrist 16.09.2020
Oversikt over fageksperter for Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT (pdf)

Regionale forskningsfond

Søknadsfrist 16.09.2020
Oversikt over fageksperter for Regionale forskningsfond (pdf)

Radikalt nyskapende Forskerprosjekt

Søknadsfrist 02.09.2020
Oversikt over fageksperter for Radikalt nyskapende Forskerprosjekt (pdf)

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadsfrist 02.09.2020
Oversikt over fageksperter for Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (pdf)

Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet

Søknadsfrist 02.09.2020
Oversikt over fageksperter for Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet (pdf)

Joint Sino-Norwegian Researcher Project on Food Safety – Sustainable and Safe Food from Agriculture and Aquaculture

Søknadsfrist 02.09.2020
Oversikt over fageksperter for Joint Sino-Norwegian Researcher Project on Food Safety – Sustainable and Safe Food from Agriculture and Aquaculture (pdf)

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet i september 2020
Oversikt over fageksperter for Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet september 2020.
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet juni 2020. 
Oversikt over fageksperter for Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet juni 2020.
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Data og tjenester overalt

Løpende søknadsfrist, 2020.
Oversikt over fageksperter for Data og tjenester overalt.pdf

Økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv

Søknadsfrist 27.07.2020
Oversikt over fageksperter for Økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv.pdf

Forskerprosjekt

Søknadsfrist 25.05.2020

Se også: 

Regionale forskningsfond

Søknadsfrist 25.05.2020
Oversikt over fageksperter for Regionale forskningsfond (pdf)

COVID-19 hasteutlysning

Søknadsfrist for hasteutlysningen: 31. mars 2020.
Oversikt over fageksperter for COVID-19 hasteutlysning.pdf

Studententreprenørskap

Søknadsfrist 12.02.2020
Oversikt over fageksperter for Studententreprenørskap.pdf

Fageksperter benyttet til utlysninger i 2019

Kommersialiseringsprosjekter fra offentlig finansiert forskning

Søknadsfrist 25. september 2019
Oversikt over fageksperter for kommersialiseringsprosjekter.pdf

Pilot-T

Søknadsfrist 25. september 2019
Oversikt over fageksperter for Pilot-T.pdf

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfrist 25. september 2019
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Søknadsfrist 25. september 2019
Oversikt over fageksperter for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.pdf

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV)

Søknadsfrist 25. september 2019
Oversikt over fageksperter for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV).pdf

Nye samarbeidsprosjekter med Russland

Søknadsfrist: 4. september 2019
Oversikt over fageksperter for samarbeidsprosjekter med Russland.pdf

Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet

Søknadsfristen 4. september 2019
Oversikt over fageksperter for Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet.pdf

Forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend

Søknadsfrist 10. april 2019

Til sammen 733 internasjonale fageksperter har deltatt i søknadsvurderingen: 498 som panelmedlemmer og 235 som enkelteksperter.

Oversikt over fageksperter for Forskerprosjekt.pdf

Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling 

Søknadsfrist 10. april 2019
Oversikt over fageksperter for Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling.pdf

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. januar 2022, 02.40 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.