Fageksperter og ekspertpaneler

De fleste søknader som sendes til Forskningsrådet blir vurdert av eksperter på tema og fagområde søknadene dreier seg om. Vi henter eksperter fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Har du søkt, vil du få svar på søknaden i Mitt nettsted. I svarbrevet står det hvilket ekspertpanel som har vurdert søknaden din.

Fageksperter benyttet til utlysninger i 2022

Forskerprosjekt for fornyelse, Forskerprosjekt for unge talenter og Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Samarbeidsprosjekt innenfor global helse

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet 

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet

Samarbeidsprosjekt innenfor antimikrobiell resistens i et én helse-perspektiv

Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Fageksperter benyttet til utlysninger i 2021

Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor hydrogen - søknadsfrist 24. november 2021

Regionale forskningsfond - søknadsfrist 20. oktober 2021

Forskerprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier - søknadsfrist 15. sept 2021

Samarbeidsprosjekt for teknologikonvergens knyttet til muliggjørende teknologier - søknadsfrist 15. sept 2021

Nasjonal forskerskole for arbeidslivsrelevans - søknadsfrist 15. sept 2021

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet -  løpende søknadsfrist, pulje 2 i 2021

Kapasitetsløft for å styrke kompetanse og forskning for regionalt næringsliv - søknadsfrist 15. sept 2021

Forskningssenter for petroleum - søknadsfrist 15. sept 2021

Forskningssenter for klinisk behandling - søknadsfrist 12. mai 2021

Pilot-T - søknadsfrist 15.09.21

Pilot Helse - søknadsfrist 15.09.21

Forskerprosjekt

Søknadsfrist 10.02.2021

  • Forskerprosjekt for fornyelse
  • Forskerprosjekt for unge talenter
  • Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet
  • Stort, tverrfaglig Forskerprosjekt

Oversikt over fageksperter for Forskerprosjekt (pdf)

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

Søknadsfrist 17.02.2021

Forskningssenter for spesialpedagogikk og inkluderende praksis

Søknadsfrist 17.03.21

Regionale forskningsfond

Søknadsfrist 17.03.2021
Oversikt over fageksperter for Regionale forskningsfond (pdf)

Demonstrasjonssprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist, pulje 1 i 2021

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist, pulje 1 i 2021

Fageksperter benyttet til utlysninger i 2020

Forskningsinfrastruktur

Søknadsfrist: 18. november 2020

Oversikt over fageksperter for Midler til forskningsinfrastruktur av nasjonal viktighet (pdf)

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

  • Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer 
  • Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Søknadsfrist: Løpende
Oversikt over fageksperter for Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer og Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer (pdf)

Regionale forskningsfond

Søknadsfrist 18.11.2020 og 01.12.2020
Oversikt over fageksperter for Regionale forskningsfond (pdf)

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet desember 2020
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet (pdf)

Forskningsenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi

Søknadsfrist 11.11.2020
Oversikt over fageksperter for Forskningsenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi (pdf)

Førkommersielle anskaffelser og Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist 16.09.2020
Oversikt over fageksperter for Førkommersielle anskaffelser og Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (pdf)

Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

Søknadsfrist 16.09.2020
Oversikt over fageksperter for Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT (pdf)

Regionale forskningsfond

Søknadsfrist 16.09.2020
Oversikt over fageksperter for Regionale forskningsfond (pdf)

Radikalt nyskapende Forskerprosjekt

Søknadsfrist 02.09.2020
Oversikt over fageksperter for Radikalt nyskapende Forskerprosjekt (pdf)

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadsfrist 02.09.2020
Oversikt over fageksperter for Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (pdf)

Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet

Søknadsfrist 02.09.2020
Oversikt over fageksperter for Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet (pdf)

Joint Sino-Norwegian Researcher Project on Food Safety – Sustainable and Safe Food from Agriculture and Aquaculture

Søknadsfrist 02.09.2020
Oversikt over fageksperter for Joint Sino-Norwegian Researcher Project on Food Safety – Sustainable and Safe Food from Agriculture and Aquaculture (pdf)

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet i september 2020
Oversikt over fageksperter for Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet september 2020.
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet juni 2020. 
Oversikt over fageksperter for Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet juni 2020.
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Data og tjenester overalt

Løpende søknadsfrist, 2020.
Oversikt over fageksperter for Data og tjenester overalt.pdf

Økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv

Søknadsfrist 27.07.2020
Oversikt over fageksperter for Økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv.pdf

Forskerprosjekt

Søknadsfrist 25.05.2020

Se også: 

Regionale forskningsfond

Søknadsfrist 25.05.2020
Oversikt over fageksperter for Regionale forskningsfond

COVID-19 hasteutlysning

Søknadsfrist for hasteutlysningen: 31. mars 2020.
Oversikt over fageksperter for COVID-19 hasteutlysning

Studententreprenørskap

Søknadsfrist 12.02.2020
Oversikt over fageksperter for Studententreprenørskap

Fageksperter benyttet til utlysninger i 2019

Oversikt over fageksperter for utlysninger i 2019 er ikke lenger tilgjengeleg. Navn på fagekspertar er offentlige i ett år etter at søknadsbehandling for en utlysning er ferdig og resultatene er offentliggjort. Dette er i tråd med personvernforordningen (GDPR).

Meldinger ved utskriftstidspunkt 25. september 2022, 17.04 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.