Fageksperter og ekspertpaneler

De fleste søknader som sendes til Forskningsrådet blir vurdert av eksperter på tema og fagområde søknadene dreier seg om. Vi henter eksperter fra nasjonalt og internasjonalt ledende forsknings- og innovasjonsmiljøer. Har du søkt, vil du få svar på søknaden i Mitt nettsted. I svarbrevet står det hvilket ekspertpanel som har vurdert søknaden din.

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist, pulje 1 i 2021

  • Oversikt over fageksperter publiseres i slutten av juni, samtidig med alle søknadsresultater for innovasjonsprosjekt i næringslivet

Forskerprosjekt

  • Forskerprosjekt for fornyelse
  • Forskerprosjekt for unge talenter
  • Treårig Forskerprosjekt med internasjonal mobilitet

Søknadsfrist: 25.05.2020

Se også: 

Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

  • Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer 
  • Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer

Søknadsfrist: Løpende
Oversikt over fageksperter for Kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer og Samarbeidsprosjekt innenfor digital sikkerhet og kunstig intelligens, robotikk og autonomi med tilhørende systemer (pdf)

Førkommersielle anskaffelser og Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor

Søknadsfrist: 16.09.2020
Oversikt over fageksperter for Førkommersielle anskaffelser og Innovasjonsprosjekt i offentlig sektor (pdf)

Radikalt nyskapende Forskerprosjekt

Søknadsfrist: 2. september 2020
Oversikt over fageksperter for Radikalt nyskapende Forskerprosjekt (pdf)

Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv

Søknadsfrist: 2. september 2020
Oversikt over fageksperter for Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv (pdf)

Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet

Søknadsfrist: 2. september 2020
Oversikt over fageksperter for Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet (pdf)

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet desember 2020
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet (pdf)

Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT

Søknadsfrist 16.09.2020
Oversikt over fageksperter for Pilot-T: Nye løsninger i skjæringsfeltet mobilitet/IKT (pdf)

Forskningsenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi

Søknadsfrist 11.11.2020
Oversikt over fageksperter for Forskningsenter for miljøvennlig energi (FME) innenfor vindenergi (pdf)

Joint Sino-Norwegian Researcher Project on Food Safety – Sustainable and Safe Food from Agriculture and Aquaculture

Søknadsfrist 02.09.2020
Oversikt over fageksperter for Joint Sino-Norwegian Researcher Project on Food Safety – Sustainable and Safe Food from Agriculture and Aquaculture (pdf)

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet i september 2020
Oversikt over fageksperter for Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet september 2020.
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet juni 2020. 
Oversikt over fageksperter for Demonstrasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Løpende søknadsfrist. Behandlet juni 2020.
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Data og tjenester overalt

Løpende søknadsfrist, 2020.
Oversikt over fageksperter for Data og tjenester overalt.pdf

Økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv

Søknadsfrist 27.07.2020
Oversikt over fageksperter for Økonomiske og arbeidsmarkedsmessige konsekvenser av koronakrisen for norsk nærings- og arbeidsliv.pdf

COVID-19 hasteutlysning

Søknadsfrist for hasteutlysningen: 31. mars 2020.
Oversikt over fageksperter for COVID-19 hasteutlysning.pdf

Studententreprenørskap

Søknadsfristen: 12. februar 2020.
Oversikt over fageksperter for Studententreprenørskap.pdf

Kommersialiseringsprosjekter fra offentlig finansiert forskning

Søknadsfrist: 25. september 2019.
Oversikt over fageksperter for kommersialiseringsprosjekter.pdf

Pilot-T

Søknadsfristen: 25. september 2019.
Oversikt over fageksperter for Pilot-T.pdf

Innovasjonsprosjekt i næringslivet

Søknadsfristen: 25. september 2019.
Oversikt over fageksperter for Innovasjonsprosjekt i næringslivet.pdf

Innovasjonsprosjekter i offentlig sektor

Søknadsfrist: 25. september 2019.
Oversikt over fageksperter for innovasjonsprosjekter i offentlig sektor.pdf

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV)

Søknadsfrist: 25. september 2019.
Oversikt over fageksperter for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI-IV).pdf

Nye samarbeidsprosjekter med Russland

Søknadsfrist: 4. september 2019.
Oversikt over fageksperter for samarbeidsprosjekter med Russland.pdf

Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet

Søknadsfristen: 4. september 2019.
Oversikt over fageksperter for Kompetansebyggende prosjekter for næringslivet.pdf

Forskerprosjekt, unge forskertalenter og mobilitetsstipend

Til sammen 733 internasjonale fageksperter har deltatt i søknadsvurderingen: 498 som panelmedlemmer og 235 som enkelteksperter.
Søknadsfristen: 10. april 2019.
Oversikt over fageksperter for Forskerprosjekt.pdf

Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling 

Søknadsfristen: 10. april 2019.
Oversikt over fageksperter for Samarbeidsprosjekter for samfunnsutfordringer og næringsutvikling.pdf