Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Prioriterte anvendelsesområder

Anvendelsesområdet til porteføljen er hele bredden i utdanningssystemet og for utdanningspolitikken nasjonalt og internasjonalt. Fordi mange av problemstillingene og utfordringene denne porteføljeplanen ønsker å adressere er brede, går imidlertid anvendelsen også ut over utdanningssektoren. Porteføljen vil derfor ikke kun være begrenset til utdanningssektoren, men også være relevant for andre sektorer, organisasjoner og politikkområder.

Porteføljen har mange mål og benytter derfor ulike virkemidler og typer av forsknings- og innovasjonsprosjekter. Det finansieres prosjekter som produserer kunnskap og innovasjon om sentrale problemstillinger og som samarbeider med forskningsaktører og/eller aktører utenfor akademia.

Bredden i porteføljen åpner opp for resultater knyttet til innovasjon og utvikling for praksis, og kompetanse for forvaltning, politikk og samfunn. Mange forskningsutfordringer krever et godt og nært samarbeid med aktører i utdanningssektoren, men også samarbeid utover denne sektoren. Det kreves et tett samarbeid med andre porteføljestyrer i Forskningsrådet. Internasjonale, nasjonale og lokale utdanningsmyndigheter, offentlig og privat sektor, kommuner og fylkeskommuner, barnehageeiere og skoleeiere, fagskoler, høyere utdanningsinstitusjoner, profesjonsutøvere og ansatte i utdanningssektoren er avgjørende for forskningens relevans. De kan være aktuelle samarbeidspartnere i tillegg til å være målgrupper for forskningen.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 21. mai 2024, kl. 02:44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.