Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Finansiering

Kunnskapsdepartementet finansierer porteføljestyrets egne investeringer. Kunnskapsdepartementet har høye ambisjoner for forskning om utdanning og kompetanse og har en egen strategi for utdanningsforskning[3]. Figur 3 viser finansieringskildene for de forskjellige budsjettformålene som porteføljestyret for Utdanning og kompetanse har ansvaret for.

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar i 2021

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 10:38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.