Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Prioriteringer

Porteføljen Utdanning og kompetanse har et bredt faglig og tematisk nedslagsfelt og flere strategiske mål. Porteføljestyret skal bidra i Forskningsrådets arbeid med å være en pådriver for samhandling mellom fag, fagområder, aktører i utdanningssystemet og god dialog mellom forskning og samfunn. Samhandlingen foregår også på tvers av ulike porteføljer. Porteføljestyret har et ansvar for at Forskningsrådets samlede portefølje speiler målbildene i strategien som berører bærekraftig utvikling og omstilling i næringsliv og offentlig sektor. For å ha kunnskap om porteføljens profil og omfang på aggregert nivå, vil porteføljestyret holde oversikt over fordelingen av relevante investeringer på tvers av Forskningsrådets porteføljestyrer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. juni 2023, 19:52 CEST

IT-feil Skattefunn

Har du fått e-post om at prosjektet ditt til SkatteFUNN er trukket? Dette skyldes en IT-feil. Vi beklager dette og jobber med å rette opp i feilen.