Porteføljeplan for Utdanning og kompetanse

Prioriteringer

Porteføljen Utdanning og kompetanse har et bredt faglig og tematisk nedslagsfelt og flere strategiske mål. Porteføljestyret skal bidra i Forskningsrådets arbeid med å være en pådriver for samhandling mellom fag, fagområder, aktører i utdanningssystemet og god dialog mellom forskning og samfunn. Samhandlingen foregår også på tvers av ulike porteføljer. Porteføljestyret har et ansvar for at Forskningsrådets samlede portefølje speiler målbildene i strategien som berører bærekraftig utvikling og omstilling i næringsliv og offentlig sektor. For å ha kunnskap om porteføljens profil og omfang på aggregert nivå, vil porteføljestyret holde oversikt over fordelingen av relevante investeringer på tvers av Forskningsrådets porteføljestyrer.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.