Porteføljeplan for Samisk

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljen skal fremme forskning av høy kvalitet som er relevant for samiske politikk- og forvaltningsområder, samt nasjonale områder som er relevante for den samiske befolkningen (f.eks. helse, utdanning, politi, fengselsvesen, rettsinstanser og kirke). Det må derfor stimuleres til samarbeid mellom institusjoner og/eller lokale eller regionale samiske forskningsmiljøer, samt internasjonalt samarbeid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. oktober 2023, 10:43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.