Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Prioriterte anvendelsesområder

Porteføljen skal fremme forskning av høy kvalitet som er relevant for samiske politikk- og forvaltningsområder, samt nasjonale områder som er relevante for den samiske befolkningen (f.eks. helse, utdanning, politi, fengselsvesen, rettsinstanser og kirke). Det må derfor stimuleres til samarbeid mellom institusjoner og/eller lokale eller regionale samiske forskningsmiljøer, samt internasjonalt samarbeid.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.37 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.