Porteføljeplan for Samisk

Finansiering

Den målrettede innsatsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet (10 mill. kroner), og Kommunal -og moderniseringsdepartementet (3,5 mill. kroner), og har dermed en total årlig inntekt på 13,5 mill.

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 6. juni 2023, 12:35 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.