Porteføljeplan for Samisk samfunn og kultur

Forventede resultater (output)

Porteføljestyrets investeringer skal gå til samisk og samisk-relevant forskning innenfor hovedsakelig humaniora og samfunnsvitenskap. Forskningsresultatene vil bli synlige i form av publisering i tidsskrifter, bøker og evt. andre plattformer, utvikling av datasett og ulike formidlingstiltak til brukere av forskning og allmenheten.

Resultater fra Forskningsrådets innsats kan monitoreres gjennom tall for publisering og bibliometrisk analyse, bl.a. gjennom publiseringsprofil i Cristin, kanaler for åpen forskning, åpne datasett, programvare mm.

Viktige resultat av Forskningsrådets investeringer i forskning er antall bevilgede samisk-relevante prosjekter, antall prosjekter med komparativ og transnasjonal forskning, antall prosjekter med nasjonalt og internasjonalt samarbeid, antall prosjekter som har samarbeid mellom små og store fagmiljøer, antall vitenskapelige publikasjoner, antall konferanser og seminarer, samt antall prosjekter som benytter samisk som vitenskapsspråk.

Et viktig resultat er også den forskerutdanning som skjer gjennom prosjektene som blir finansiert. Nyttige indikatorer i den sammenheng er f.eks. antallet stipendiater (postdok, doktor, og utenlandsstipend), gjennomføringstid og frafall i PhD-utdanningen. Forskningsrådet arbeider med en rekrutteringsmonitor som skal følge PhD-kandidatenes karriere over lengre tidsrom.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.