Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Tematiske prioriteringer

De muliggjørende teknologiene er generiske teknologier som går på tvers av ulike temaområder. I utgangspunktet er det derfor ingen spesifikke temaer som vurderes som viktigere enn andre, forutsatt at de bidrar til en bærekraftig utvikling. Innenfor rammen av denne porteføljeplanen vil Forskningsrådet prioritere teknologiutvikling innenfor bredden av temaer som bygger opp under målene og de strategiske områdene i Forskningsrådets strategi, og opp under mål og prioriteringer i den til enhver tid gjeldende langtidsplanen for forskning og høyere utdanning. De årlige porteføljeanalysene vil bli brukt til å avklare om det er behov for å skifte retning og om det er temaer som bør prioriteres særskilt i kommende investeringsplaner for muliggjørende teknologier.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. mars 2024, 04:39 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.