Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Forventede resultater (output)

Resultater er direkte sluttprodukt (output) av de enkelte FoUoI-prosjektene, for eksempel ny kunnskap, kompetanse, metoder, praksis, samarbeid, teknologi, produkter, prosesser, tjenestekonsepter, prototyper, patenter m.m.

Blant forventede resultater fra MT-porteføljen er:

  • Ny teknologikunnskap og -kompetanse og nye metoder.
  • Ny eller forbedret teknologi
  • Flere aktører i FoUoI-systemet som har kunnskap om ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).
  • Flere stipendiater og flere doktorgrader innenfor teknologi.
  • Oppgradert eller ny MT-relevant forskningsinfrastruktur.
  • Flere vitenskapelige publikasjoner og siteringer i anerkjente, åpent tilgjengelige tidsskrifter.
  • Flere radikale innovasjoner og nye teknologikonsepter, -tjenester og -produkter.
  • Flere patenter, lisenser og oppstartsbedrifter (spin-off fra teknologiforskning).

De forventede resultatene forutsetter tett samarbeid og god arbeidsdeling mellom de MT-relevante porteføljene i Forskningsrådet. Det forutsettes også tett dialog med øvrige aktører i forsknings- og innovasjonssystemet og aktivt innsalg av relevante virkemidler, i tillegg til søkerveiledning/-kurs, gode møteplasser og læringsarenaer. Videre forutsettes det tilgang til nødvendige data for å kunne vurdere resultatene av tiltakene opp mot målbildet. Resultatindikatorene for MT-porteføljen, herunder tellekanter, vil bli monitorert, analysert og utviklet gjennom de årlige porteføljeanalysene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 08.40 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.