Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Forventede resultater (output)

Resultater er direkte sluttprodukt (output) av de enkelte FoUoI-prosjektene, for eksempel ny kunnskap, kompetanse, metoder, praksis, samarbeid, teknologi, produkter, prosesser, tjenestekonsepter, prototyper, patenter m.m.

Blant forventede resultater fra MT-porteføljen er:

  • Ny teknologikunnskap og -kompetanse og nye metoder.
  • Ny eller forbedret teknologi
  • Flere aktører i FoUoI-systemet som har kunnskap om ansvarlig forskning og innovasjon (RRI).
  • Flere stipendiater og flere doktorgrader innenfor teknologi.
  • Oppgradert eller ny MT-relevant forskningsinfrastruktur.
  • Flere vitenskapelige publikasjoner og siteringer i anerkjente, åpent tilgjengelige tidsskrifter.
  • Flere radikale innovasjoner og nye teknologikonsepter, -tjenester og -produkter.
  • Flere patenter, lisenser og oppstartsbedrifter (spin-off fra teknologiforskning).

De forventede resultatene forutsetter tett samarbeid og god arbeidsdeling mellom de MT-relevante porteføljene i Forskningsrådet. Det forutsettes også tett dialog med øvrige aktører i forsknings- og innovasjonssystemet og aktivt innsalg av relevante virkemidler, i tillegg til søkerveiledning/-kurs, gode møteplasser og læringsarenaer. Videre forutsettes det tilgang til nødvendige data for å kunne vurdere resultatene av tiltakene opp mot målbildet. Resultatindikatorene for MT-porteføljen, herunder tellekanter, vil bli monitorert, analysert og utviklet gjennom de årlige porteføljeanalysene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 10. desember 2023, 02:04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.