Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Fremtidsblikk

I 2030 er muliggjørende teknologier anerkjent som en av de aller viktigste driverne for radikal, positiv endring og transformasjon av samfunn og næringsliv. Økte investeringer og eksperimentering innenfor muliggjørende teknologier og teknologikonvergens har gjort det mulig å forsere overgangen til en bærekraftig økonomi og samfunnsutvikling. Norge utdanner flere forskere innenfor muliggjørende teknologier enn noen gang, og andelen kvinner og menn blant forskerne er omtrent like stor. Arbeidslivets tilgang til etterspurt teknologikompetanse er god i hele landet. FoU-miljøene nyter høy tillit i befolkningen, er attraktive samarbeidspartnere internasjonalt og ligger langt fremme når det gjelder å utvikle og ta i bruk nye grensesprengende teknologier. Forsknings- og innovasjonsprosessene er åpne, inkluderende og samfunnsorienterte. Siloene i forsknings- og innovasjonssystemet er revet ned og nye teknologier blir utviklet, forstått og implementert gjennom transdisiplinære samarbeid som gagner oss alle og planeten vi lever på.

I 2030 har Norge lykkes i den digitale transformasjonen og fremheves som et foregangsland i ansvarlig utvikling og bruk av grønn teknologi og teknologi som kan redde liv eller øke livskvaliteten. Offentlige og private aktører jobber i partnerskap og deler data som gir nye, inkluderende og sammenhengende tjenester og løsninger på samfunnsutfordringer. Dataøkonomien har befestet seg og forskningsbaserte teknologibedrifter står for en stadig større andel av sysselsettingen, verdiskapingen og Norges eksportinntekter. Utvikling og bruk av digitale teknologier går hånd i hånd med økt kunnskap, kompetanse og kapasitet på digital sikkerhet. Veien fra grunnleggende teknologiforskning til innovasjon og markedsintroduksjon er blitt enklere og kortere. Norge evner å kapitalisere på disruptive innovasjoner og teknologi, og legger godt til rette for det helt nye og uventede. Forskningsrådets virkemidler for ansvarlig utvikling og bruk av muliggjørende teknologier oppleves som innovative, relevante, tilgjengelige og effektive, og de spiller godt sammen med øvrige virkemidler nasjonalt, regionalt og internasjonalt.

Denne porteføljeplanen beskriver Forskningsrådets bidrag for å kunne nå dette ønskede fremtidsbildet. Planen er utarbeidet av Porteføljestyret for muliggjørende teknologier våren 2022, mens koronapandemien fortsatt preger verden og Russland har gått til krig mot Ukraina. For bare kort tid tilbake var dette to utenkelige scenarier for de fleste av oss. Selv om klimakrisen fortsatt er den største globale utfordringen vi står overfor, erfarer nå også Europa at tilgang til sikker mat og energi ikke lenger kan tas for gitt. Fremtiden blir altså sjelden som forventet, og også vi i Norge må være rustet for å kunne håndtere det uventede. Til dette må vi bruke fortrinnene våre, som blant annet handler om en høyt utdannet befolkning, tilgang til naturressurser og høy tillit til myndighetene og hverandre. Vi må bli selvforsynte på teknologisk kompetanse som gjør at vi evner å hente inn og forstå ny kunnskap, og som gjør at vi evner å løse de utfordringene som vi står i her og nå. Vi må fortsette å så for beredskap innenfor muliggjørende teknologier og sørge for å høste av teknologiområdene for innovasjon, transformasjon og anvendelse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 04.47 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.