Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Forventede samfunnseffekter (impact)

Samfunnseffekter indikerer de langsiktige effektene av porteføljens innsats, der også en rekke andre faktorer spiller inn, ikke minst markedsmessige, finansielle, politiske og geopolitiske forhold. Samfunnseffektene er knyttet til system- og makronivå, eksempelvis til miljømessige forhold eller til forskningssystemet, næringsliv, offentlig sektor, befolkningen som helhet eller befolkningsgrupper. Ofte, slik som for MT-porteføljen, vil de forventede samfunnseffektene være knyttet til bærekrafts- og omstillingsutfordringene.

De langsiktige effektene av innsatsen til porteføljen forventes blant annet å være et digitalisert og teknologisk avansert samfunn, økt tillit til forskning og teknologi, økt brukertilfredshet med offentlige tjenester, flere teknologibaserte arbeidsplasser og løsninger på store samfunnsutfordringer i tillegg til en mer bærekraftig samfunnsutvikling generelt sett. Effektevalueringer vil kunne vurdere MT-porteføljens innvirkning og merverdi sett opp mot de ønskede effektene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 05.49 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.