Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Forventede resultater (output)

Resultater er direkte sluttprodukter (output) av de enkelte prosjektene, for eks. ny kunnskap, nye metoder, prototyper, uttestinger, demonstrasjoner, pilotanlegg, patenter, o.l.

Forventede resultater fra innsatsområdet bærekraftig omstilling av næringslivet

 • Nye produkter, prosesser, prototyper, pilotanlegg, nye tjenestekonsepter o.l.
 • Flere prosjekter som adresserer behovet for grønn omstilling, nytt næringsliv,
 • Etablering av nye grønne verdikjeder innenfor industri og tjenestenæringene
 • Flere radikale innovasjoner
 • Flere produkter og tjenester med eksportpotensial

Forventede resultater fra innsatsområdet kommersialisering fra forskning

 • Flere kommersialiseringer gjennom nye lisenser og nye oppstartsbedrifter
 • Flere studenter, forskere og lovende talenter prøver seg som entreprenører
 • Økt oppmerksomhet og interesse for kommersialisering av forskningsresultater, i hele landet, i bredden av akademia
 • Økt oppmerksomhet og interesse for forskningsbaserte startups og økt utløst privatkapital
 • Nye forskningsbaserte hjørnestensbedrifter / enhjørninger med betydelig eksportinntekter og norske arbeidsplasser

Forventede resultater fra innsatsområdet regional næringsutvikling

 • Styrket kapasitet i de regionale forsknings- og innovasjonssystemene
 • Flere bedrifter i hele landet tar i bruk forskning

De forventede resultatene forutsetter løpende utlysninger, et helhetlig og tett samarbeid med øvrige relaterte porteføljestyrer. Videre forutsettes det tilgang på nødvendige data for å monitorere Forskningsrådets totale innvestering opp mot målbildene og at Forskningsrådet tilrettelegger for verdikjedesatsinger på alle prioriterte områder (strategien, LTP), inkludert et samspill mellom porteføljer, f.eks. muliggjørende teknologier, helse mm. Det forutsettes også tett dialog med øvrige aktører, høy grad av mobilisering/ markedsføring av relevante virkemidler, gode møtearenaer, kurs, kompetansemegling.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 20. mai 2024, kl. 08:26 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.