Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Porteføljens omfang

Porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for industri og tjenestenæringer sitt ansvarsområde, og omfatter alle Forskningsrådets, SkatteFUNN- og EU-prosjekter slik de er beskrevet i de fire porteføljedimensjonene:

  • Fag/teknologi – porteføljen omfatter alle fag- og teknologiområder
  • Tema – porteføljen omfatter alle tematiske områder som Forskningsrådet følger
  • Anvendelsesområder – resultatene fra prosjektene skal i all hovedsak finne sin anvendelse i næringslivet og deres FoU-partnere, primært innenfor områdene vareproduserende industri, prosessindustri, helse- og IKT-næringene, bygg og anlegg, og tjenestenæringer som reiseliv, varehandel, media og finans.
  • FoUoI verdikjede – porteføljens prosjekter vil bestå av anvendt forskning, eksperimentell utvikling, verifisering og pilotering for økt verdiskaping fra forskningsinnsatsen - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I 2020 utgjorde den totale industri og tjenestenæringsporteføljen om lag 4,6 mrd. kroner, inkl. EU-innsatsen. Av dette var Forskningsrådets investeringer 3,1 mrd., og de rettede investeringene fra dette porteføljestyret 926 mill. kroner. SkatteFUNN har i tillegg en portefølje på 3,1 mrd. knyttet til dette brede porteføljeområdet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 30. mai 2024, kl. 09.36 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.