Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Porteføljens omfang

Porteføljeplanen omfatter Forskningsrådets totale innsats innenfor porteføljestyret for industri og tjenestenæringer sitt ansvarsområde, og omfatter alle Forskningsrådets, SkatteFUNN- og EU-prosjekter slik de er beskrevet i de fire porteføljedimensjonene:

  • Fag/teknologi – porteføljen omfatter alle fag- og teknologiområder
  • Tema – porteføljen omfatter alle tematiske områder som Forskningsrådet følger
  • Anvendelsesområder – resultatene fra prosjektene skal i all hovedsak finne sin anvendelse i næringslivet og deres FoU-partnere, primært innenfor områdene vareproduserende industri, prosessindustri, helse- og IKT-næringene, bygg og anlegg, og tjenestenæringer som reiseliv, varehandel, media og finans.
  • FoUoI verdikjede – porteføljens prosjekter vil bestå av anvendt forskning, eksperimentell utvikling, verifisering og pilotering for økt verdiskaping fra forskningsinnsatsen - regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

I 2020 utgjorde den totale industri og tjenestenæringsporteføljen om lag 4,6 mrd. kroner, inkl. EU-innsatsen. Av dette var Forskningsrådets investeringer 3,1 mrd., og de rettede investeringene fra dette porteføljestyret 926 mill. kroner. SkatteFUNN har i tillegg en portefølje på 3,1 mrd. knyttet til dette brede porteføljeområdet.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2023, 20:17 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.