Innovativt partnerskap for finansiering gir brennaktuell forskning som redder liv og verdier

For å styrke brannberedskapen i Norge, ga Gjensidigestiftelsen i 2016 350 millioner kroner til dette formålet. 35 millioner kroner ble investert i forskning, som sammen med andre midler ble til nær 100 millioner. Midlene ble lyst ut i samarbeid med Forskningsrådet. Resultatet har gitt ny kunnskap som redder liv, helse og verdier.

Samfunnssikkerhet og beredskap er en av de tematiske prioriteringene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og brannforskning er viktigere enn noensinne. (Foto: Shutterstock)

Satsingen er kjent som «Det store brannløftet». Blant annet er et nytt forskningssenter etablert, og en rekke forskningsprosjekter har fått finansiering.  

 – Samarbeidet med Gjensidigestiftelsen er et fantastisk eksempel på innovative og nye partnerskap som bidrar til å løse store utfordringer. AS Norge trenger at flere private aktører, som for eksempel bedrifter og stiftelser, investerer mer i forskning og innovasjon for et bærekraftig velferdssamfunn i framtiden, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Samfunnssikkerhet og beredskap er en av de tematiske prioriteringene i Langtidsplanen for forskning og høyere utdanning og brannforskning er viktigere enn noensinne:  

  • Klimaendringer fører blant annet til hyppigere og mer intense skogbranner. Vi trenger mer kunnskap om hvordan vi kan forebygge og begrense skader. 
  • Energilagringssystemer som solceller og batteriladere vil i fremtiden ha sin naturlige plass i offentlige og private bygg. Dette innebærer et endret risikobilde for brann. 
  • Den demografiske utviklingen fører til en stadig eldre befolkning. Vi vet at de fleste som omkommer i brann er eldre og pleietrengende. 
  • Sentralisering fører til mangel på kompetanse i deler av landet og særlig distriktene. Dette gjelder også kunnskap om samfunnssikkerhet og beredskap.  
  • Økte strømpriser kan påvirke folks atferd som igjen endrer risikoen for brann. 

Forskningsdelen av “Det store brannløftet” har blant annet resultert i et forsknings- og innovasjonssenter for brannsikkerhetet FRIC – ledet av RISE Fire Research i Trondheim - med NTNU og SINTEF som forskningspartnere. Senteret har partnere fra brann- og redningsetater, offentlig virksomhet, rådgivende ingeniører, produsenter av byggevarer og bygningsinstallasjoner, samt eiendomsutvikling og -forvaltning. 

– Senteret ville ikke ha eksistert uten pengene fra Gjensidigestiftelsen, og den private finansieringen har vært svært viktig for å samle et fragmentert og lite brannforskningsmiljø i Norge, sier Sundli Tveit.  

– I gjennomføringen av «Det store brannløftet» har det vært avgjørende for Gjensidigestiftelsen å koble oss til partnere som har faglig ekspertise på temaene og tiltakene vi har arbeidet med. Forskningsrådet var den naturlige samarbeidspartneren for å sikre gode arenaer for dialog og samarbeid mellom ulike aktører, samt at midler til forskning ble tildelt på en god måte til tiltak som ville gi mest mulig effekt, sier administrerende direktør i Gjensidigestiftelsen Ingrid Riddervold Lorange. 

Forskningsresultater fra Det store brannløftet ble presentert på en konferanse på Lysaker torsdag 20. april 2023. Du kan se opptak av konferansen her 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.55 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.