Portefølje for innovasjon

Porteføljen skal fremme bærekraftig innovasjon, verdiskaping og omstilling i næringsliv, offentlig sektor og i forskningen i hele landet, uavhengig av fag, tema og bruk. Den skal legge omstilling til et lavutslippssamfunn til grunn for sitt arbeid. Dette inkluderer innsats for grønne verdikjeder i samarbeid med andre styrer og i virkemiddelapparatet. Porteføljestyret for innovasjon er rådgivende overfor Styret og administrasjonen i policyutvikling knyttet til Forskningsrådets rolle overfor innovasjonssystemet.

Personer som sitter på forskjellige plattformer rundt en grønn kube.

Nye porteføljer 1/1-2024

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Den tidligere porteføljen for industri og tjenestenæringer slås sammen med den delen av demokrati, styring og fornyelse som omhandler innovasjon i offentlig sektor, samt SFI og offentlig- og nærings-ph.d. Porteføljen for innovasjon styres inntil videre etter de respektive porteføljeplanene som omhandler områdene den nye porteføljen.

Overordnede planer, Portefølje for Industri og tjenestenæringer

Overordnede planer, Portefølje for demokrati, styring og fornyelse

Porteføljestyre for innovasjon

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Innovasjon, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Ralph W. Bernstein, SINTEF Digital (Leder)
Gry Alsos, Nord Universitet
Wenche Synnøve Pedersen Dehli, Trondheim kommune
Karen Dolva, No Isolation
Rune Dahl Fitjar, UiS (Forskningssystemet)
Trond Furu, Norsk Hydro
Eirik Gjelsvik, Backe
Anne Karin Hamre, Vestlandsforsking
Brit Helle, EUREKA-nettverket
Lars Klevjer, Equinor Venture
Bjørn Platou, Decon-X

Kontakt, innovasjon

Tore Søiland

    Industri og tjenestenæringer

Aktuelle arrangementer om industri og tjenestenæringer

Fant ingen arrangementer

    Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 19.43 CEST

    Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.