Arrangementer

15.
okt

CO2-utslipp fra industri som er lokalisert i klynger kan samles opp og benytte felles transport og lagringsinfrastruktur. Dette kan være essensielt for å få til reduserte kostander og høy sikkerhet. Workshopen er aktuell i forbindelse med mulig storskala fangst og lagring i Norge og utbredelse av teknologien i Europa.

Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Industri og tjenestenæringer
Internasjonalisering
Kommersialisering
Næringsliv
Offentlig sektor
Petroleum
21.
okt

Er du interessert i hva som rører seg innen landbruksteknologi og bærekraftig matproduksjon i Norge og Sverige, bør du få med deg AgTech Norway.

Bransjer og næringer
Forskningsorganisasjon
Helse
Industri og tjenestenæringer
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Næringsliv
22.
okt

Hvordan bruker vi forskning og innovasjon i møte med kriser og brå samfunnsendringer? Ved lanseringen av Indikatorrapporten 2020 ser vi på trender i forskning og innovasjon i lys av dagens krisesituasjon og tidligere kriser. Du får presentert ferske tall fra rapporten, høre forberedte kommentarer og oppleve gode diskusjoner på scenen.

Banebrytende forskning
Bransjer og næringer
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsinfrastruktur
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Internasjonale fellesprogrammer
Internasjonalisering
Klima- og polarforskning
Kommersialisering
05.
nov

Neste års store utlysninger rettet mot forskningsorganisasjoner har frist i februar. På dette webinaret kan du få svar på spørsmål om Forskerprosjekt og Kompetanse- og samarbeidsprosjekt.

Banebrytende forskning
Demokrati, styring og fornyelse
Energi, transport og lavutslipp
Forskningsorganisasjon
Global utvikling og internasjonale relasjoner
Hav
Helse
Humaniora og samfunnsvitenskap
Industri og tjenestenæringer
Klima- og polarforskning
Landbasert mat, miljø og bioressurser
Livsvitenskap
Muliggjørende teknologier
Naturvitenskap og teknologi
Utdanning og kompetanse