Porteføljeplan for Samisk

Finansiering

Den målrettede innsatsen er finansiert av Kunnskapsdepartementet (10 mill. kroner), og Kommunal -og moderniseringsdepartementet (3,5 mill. kroner), og har dermed en total årlig inntekt på 13,5 mill.

Figur 3. Finansiering av investeringer under porteføljestyrets ansvar

Meldinger ved utskriftstidspunkt 31. mars 2023, 12.29 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.