Porteføljeplan for Muliggjørende teknologier

Tiltak

 Brukermål

Porteføljestyrets
egne tiltak

Forventes oppnådd
gjennom øvrig innsats

1. Forskningsinstitusjoner, bedrifter, offentlige virksomheter og sivilsamfunnet fokuserer på forskningsutfordringer og problemstillinger hvor teknologi forventes å bidra positivt til bærekraftsmålene.

Utlysninger rettet mot bærekraftsutfordringer. Vidt spekter av søknadstyper.

Utlysinger fra åpne arenaer (FRIPRO, FORNY og BIA) og de fleste tematiske budsjettformål.

Utlysninger fra Horisont Europa og europeiske partnerskap. SkatteFUNN.

2. Sterke forskningsmiljøer utvikler ny kunnskap og nye metoder innenfor hver av teknologiene og i skjæringsfeltene mellom dem.

Utlysninger rettet mot teknologiutvikling. Hovedsakelig FP, KSP og KOMM.

Utlysninger fra FRIPRO, FORNY, senterordningene og infrastruktur.

Utlysninger fra Horisont Europa og europeiske partnerskap.

3. Aktører i forsknings- og innovasjonssystemet utvikler og anvender prosesser som fremmer samfunnsansvarlig forskning og innovasjon.

Alle utlysningene har krav til implementering av ansvarlig forskning innovasjon. Eksperimenterende utlysninger.

Temaet er inkludert og utvikles også i andre utlysninger; nasjonale, nordiske, i Horisont Europa, i europeiske partnerskap eller bilateralt.

4. FoU-svake bedrifter bruker teknologi offensivt for å styrke sin internasjonale konkurranseposisjon.

Bedrifter trekkes inn i KSP-utlysninger.

SkatteFUNN.

5. FoU-intensive bedrifter lykkes med å ta frem ny teknologi, produkter og tjenester til internasjonale markeder.

Utlysning av IPN.

Utlysning fra BIA, tematiske budsjettformål, Horisont Europa og europeiske partnerskap.

6. Offentlige virksomheter bruker digitale løsninger som kommuniserer godt med hverandre og med brukerne.

Utlysning av IPO.

OFFPHD.

Horisont Europa og europeiske partnerskap.

7. Offentlige og private virksomheter samarbeider om å løse definerte utfordringer ved hjelp av teknologi.

Utlysning av IPN og IPO.

Eksperimentelle former rettet mot bærekraftsutfordringer (Idélab?).

Horisont Europa og europeiske partnerskap.

8. Aktører i forsknings og innovasjonssystemet utvikler nye teknologibaserte næringer og forretningsmodeller.

Utlysning av KOMM og KSP.

Horisont Europa og europeiske partnerskap.

En sammenstilling av intervensjonslogikken som ligger til grunn for porteføljeplanen er vist i et vedlegg.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 2. desember 2021, 07.04 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.