Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Investeringsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal bidra til. Det skal normalt ikke være forsknings-/innovasjonsmål. En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe sammen aktørene i innovasjonssystemet, forskningsmiljøene, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Aktørene skal samarbeide, både i tradisjonelle og i mer kreative samarbeidskonstellasjoner, om banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner som lar oss nå samfunnsmålene. Veien til samfunnsmålene går derfor via disse brukerne eller aktørene i innovasjonssystemet.

Brukermålene beskriver hva som skal til for å oppnå samfunnsmålene. De svarer ut endringsbehovene og beskriver den ønskede, positive tilstanden for målgrupper og brukere ved måloppnåelse.