Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Investeringsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal bidra til. Det skal normalt ikke være forsknings-/innovasjonsmål. En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe sammen aktørene i innovasjonssystemet, forskningsmiljøene, næringslivet, offentlig sektor og samfunnet for øvrig. Aktørene skal samarbeide, både i tradisjonelle og i mer kreative samarbeidskonstellasjoner, om banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner som lar oss nå samfunnsmålene. Veien til samfunnsmålene går derfor via disse brukerne eller aktørene i innovasjonssystemet.

Brukermålene beskriver hva som skal til for å oppnå samfunnsmålene. De svarer ut endringsbehovene og beskriver den ønskede, positive tilstanden for målgrupper og brukere ved måloppnåelse.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 5. oktober 2022, 19.43 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.