Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Porteføljeplanens investeringsmål uttrykker ønsket tilstand på samfunnsnivå og målgruppenivå. Porteføljestyrets investeringer, i samarbeid med andre, skal bidra til å nå disse målene. Vi vil måle resultater årlig gjennom porteføljeanalyser, mens vurderinger av virkninger og effekter i større grad må gjøres gjennom større analyser og evalueringer med noen års mellomrom. Kompleksiteten i porteføljen og også dilemmaer i målbildet vil utfordre samarbeidet og kreve at aktører i ulike ledd samhandler for felles måloppnåelse, for eksempel knyttet til bærekraft og ressursutnyttelse. 

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 15.09 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.