Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Hvilke forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter skal investeringen forsøke å oppnå?

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. mai 2022, 21.30 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.