Porteføljeplan for Landbasert mat, miljø og bioressurser

Forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter

Hvilke forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter skal investeringen forsøke å oppnå?blobid0.png