Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Tiltak

Delmål
(b
rukermål)

Egne tiltak

Forventes oppnådd gjennom øvrig innsats

1. Bedrifter investerer i forskning og tar i bruk ny relevant forskning.

Utlysning av innovasjons- og kommersialiserings-prosjekter.

Bedrifter deltar i KSP-utlysninger.

Mobilisering hele landet.

Aktørdialog, møteplasser og koblingsarenaer.

Stimulere til mobilitet mellom aktørene i FoUoI kjeden.

Skattefunn.

Utlysinger fra tematiske budsjettformål.

Utlysninger fra Horisont Europa.

Europeiske partnerskap.

Utlysninger fra Innovasjon Norge.

2. Bedrifter bruker bærekraft og det grønne skifte til å styrke sin konkurransekraft.

Utlysning av innovasjons- og kommersialiserings-prosjekter.

Målrettede, strategiske utlysninger (BIA-X).

Bedrifter deltar i KSP-utlysninger.

Mobilisering i hele landet.

Aktørdialog, møteplasser og koblingsarenaer.

Skattefunn.

Utlysinger fra tematiske budsjettformål.

Utlysninger fra Horisont Europa.

Europeiske partnerskap.

Utlysninger fra Innovasjon Norge.

3. Bedrifter bruker forskning som grunnlag for å etablere nye forretningsområder og bevege seg oppover i verdikjedene.

Utlysning av innovasjons- og kommersialiserings-prosjekter.

Målrettede, strategiske utlysninger (BIA-X).

Bedrifter deltar i KSP-utlysninger.

Mobilisering i hele landet.

Skattefunn.

SFI, FME.

Utlysinger fra tematiske budsjettformål.

Utlysninger fra Horisont Europa.

Europeiske partnerskap.

4. Bedrifter deltar i verdikjedesamarbeid om forskning og innovasjon med kunder, leverandører og forskningsorganisasjoner, for å styrke både sin egen og verdikjedens totale konkurransekraft.

Utlysning av innovasjons- og kommersialiserings-prosjekter.

Bedrifter deltar i KSP-utlysninger.

Mobilisering i hele landet.

Stimulere til mobilitet mellom aktørene i FoUoI kjeden.

Aktørdialog, møteplasser og koblingsarenaer.

Skattefunn.

Utlysinger fra tematiske budsjettformål.

Utlysninger fra Horisont Europa.

Europeiske partnerskap.

Utlysninger fra Innovasjon Norge.

5. Universiteter og høgskoler, forskningsinstitutter og helseforetak bygger kvalitet og kapasitet innenfor felt som er viktige for norsk næringsliv.

Utlysning av kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

Målrettede strategiske utlysninger (BIA-X).

Mobilisering i hele landet.

Stimulere til mobilitet mellom aktørene i FoUoI kjeden.

Aktørdialog, møteplasser og koblingsarenaer.

SFI, FME.

Utlysninger fra Horisont Europa.

Europeiske partnerskap.

6.   Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlig sektor samarbeider for omstilling, digitalisering og økt konkurransekraft

Utlysning av innovasjons- og kommersialiserings-prosjekter.

Utlysning av kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

Mobilisering i hele landet.

Stimulere til mobilitet mellom aktørene i FoUoI kjeden.

Aktørdialog, møteplasser og koblingsarenaer.

SFI, FME.

Nærings-ph.d.

Utlysinger fra tematiske budsjettformål.

Utlysninger fra Horisont Europa.

Europeiske partnerskap.

7. Forskningsinstitusjoner kommersialiserer grensesprengende forskningsresultater.

Utlysning av kommersialiserings- Innovasjonsprosjekter

Utlysning av kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Mobilisering i hele landet.

Aktørdialog, møteplasser og koblingsarenaer.

Bedre insentiver for kommersialisering etableres.

Proof Of Concept fra ERC (under pilar 1).

8. Private kapitalaktører investerer i forskning- og kunnskapsbaserte bedrifter.

Målrettet bruk av relevante investorer som eksperter for å vurdere søknader innenfor respektive felt.

Synliggjøring av lovende forskningsresultater med kommersielt potensial.

Aktørdialog, møteplasser og koblingsarenaer.

Innovation Radar.

Utlysninger fra Horisont Europa.

 

Europeiske partnerskap.

9. Offentlig sektor bruker innovative offentlige anskaffelser for å adressere egne behov og utfordringer og samtidig skape et marked for norske bedrifter.

Utlysning av innovasjonsprosjekter med offentlig-privat samarbeid.

Målrettede strategiske utlysninger (BIA-X).

Mobilisering i hele landet.

Aktørdialog, møteplasser og koblingsarenaer.

Utlysninger fra innovasjon Norge.