Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Samfunnsmål

Porteføljeplanen for industri og tjenestenæringer har fire definerte samfunnsmål:

  1. Fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet
  2. Etablering av nye grønne verdikjeder – utvidelse av eksisterende verdikjeder
  3. Et bærekraftig norsk næringsliv og grønn innovasjon
  4. Et kunnskapsbasert og produktivt samfunn

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. september 2022, 04.12 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.