Porteføljeplan for Industri og tjenestenæringer

Samfunnsmål

Porteføljeplanen for industri og tjenestenæringer har fire definerte samfunnsmål:

  1. Fornyelse av etablert næringsliv og etablering av nytt næringsliv i hele landet
  2. Etablering av nye grønne verdikjeder – utvidelse av eksisterende verdikjeder
  3. Et bærekraftig norsk næringsliv og grønn innovasjon
  4. Et kunnskapsbasert og produktivt samfunn