Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Prioriteringer

Kapittelet beskriver prioriteringer som er gjort for å kunne nå investeringsmålene.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 28. mai 2022, 19.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.