Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Samfunnsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot. Porteføljeplanen for humaniora og samfunnsvitenskap har følgende samfunnsmål som støtter opp under Forskningsrådets strategi: 

  1. Norge har en solid kunnskapsbase med grunnleggende og banebrytende humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning av høy vitenskapelig kvalitet 
  2. Forskningssystemet fremmer åpenhet, tilgjengelige infrastrukturer og internasjonalt samarbeid som kommer humanistiske og samfunnsvitenskapelig forskningsmiljøer til gode  
  3. Store bærekraft- og samfunnsutfordringer blir håndtert ved bruk av humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning  

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 15.24 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.