Porteføljeplan for Humaniora og samfunnsvitenskap

Finansiering

Porteføljestyrets egne investeringer (Banebrytende forskning) er finansiert fra Kunnskapsdepartementets budsjettpost for langsiktig, grunnleggende forskning (post 52). Porteføljestyrets egne investeringer var på 329 millioner kroner i 2021, og dette utgjorde 16 prosent av fagporteføljen til humaniora og samfunnsvitenskap.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. februar 2023, 10.35 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 8. februar betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 torsdag 2. februar til tysdag 7. februar kl. 08.00–15.45 og onsdag 8. februar kl. 08.00–13.00.