Porteføljeplan for Helse

Prioriteringer

Hensikten med dette kapittelet er i hovedtrekk å beskrive utfordringer og muligheter som ligger til grunn for de overordnede prioriteringene for helse-, omsorgs- og velferdsforskning og innovasjon, slik de framstår i sentrale nasjonale strategier.

Meldinger ved utskriftstidspunkt 3. desember 2023, 11:52 CET

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.