Porteføljeplan for Helse

Brukermål

En nødvendig forutsetning for å realisere samfunnsmålene er et velfungerende forsknings- og innovasjonssystem. Forskningsrådet skal bringe forskningsinstitusjonene, næringslivet, offentlige sektor og sivilsamfunnet sammen for å frambringe banebrytende og nyttig forskning og innovasjoner. Det er en forutsetning for å kunne nå samfunnsmålene. I helseporteføljen er helse-, omsorgs- og velferdssektoren særlig viktig. Helseporteføljen har mange brukere utover helse-, omsorgs- og velferdssektoren som forvaltning, politikere, praksisfelt og arbeids- og næringsliv. Porteføljen finansierer forskning og innovasjon som er sentral for befolkningens helse og velferd, og derfor er også sluttbrukere som pårørende, pasienter, tjenestemottakere og frivillige organisasjoner, viktige å nå. Porteføljen støtter også forskning og innovasjon som er sentral for den samiske befolkningens helse, velferd og levekår. Veien til samfunnsmålene går via brukerne eller aktørene i forsknings- og innovasjonssystemet. Denne porteføljeplanen har følgende brukermål:

  1. Offentlige og private aktører leverer kunnskapsbaserte folkehelsetiltak på tvers av sektorer
  2. Helse-, omsorgs- velferdstjenestene leverer treffsikker forebygging, diagnostikk, behandling og rehabilitering gjennom hele livsløpet
  3. Helse-, omsorgs- og velferdstjenestene leverer trygge, likeverdige, tilpassede og koordinerte, tjenester av høy kvalitet
  4. Kommunene leverer kunnskapsbaserte og bærekraftige helse -, omsorgs- og velferdstjenester tilpasset befolkningssammensetningen
  5. Internasjonalt konkurransedyktige bedrifter skaper produkter og tjenester for en bærekraftig helse-, omsorgs- og velferdstjeneste
  6. Forskningsmiljøer, offentlige virksomheter og bedrifter utnytter helsedata til forskning og innovasjon
  7. Transdisiplinære forsknings- og innovasjonsmiljøer anvender muliggjørende teknologier på en nyskapende og samfunnsansvarlig måte
  8. Forskningsmiljøene leverer ny kunnskap i hele verdikjeden som flytter internasjonal forskningsfront på områder som har stor betydning for menneskets helse og velferd
  9. Forskningsmiljøer, sivilsamfunn, offentlige virksomheter og bedrifter samarbeider om store samfunnsutfordringer knyttet til helse og velferd

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. juni 2024, kl. 15.38 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.