Porteføljeplan for Helse

Samfunnsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot. Bærekraftig utvikling er en overordnet prioritering i porteføljeplanen og betyr at økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft vil være gjennomgående prinsipper for utfordringene som helseporteføljen skal løse. Demografiske endringer i den norske og samiske befolkningen krever nytenkning om hvordan vi sikrer god helse og tilgang til helse, omsorgs- og velferdstjenester, gjennom omstilling i offentlig sektor og godt samspill med næringslivet i utviklingen av nye løsninger.
Porteføljeplanen for helse har følgende samfunnsmål som dekker opp under Forskningsrådets strategi:

  1. God folkehelse og flere gode leveår for den enkelte
  2. Helse-, omsorgs- og velferdssektoren er bærekraftig
  3. Helsenæringen er verdiskapende og konkurransedyktig

Meldinger ved utskriftstidspunkt 26. februar 2024, 18:42 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.