Porteføljeplan for Helse

Samfunnsmål

Samfunnsmålene beskriver hvilke samfunnseffekter forsknings­ og innovasjonsinnsatsen skal innrettes mot. Bærekraftig utvikling er en overordnet prioritering i porteføljeplanen og betyr at økonomisk, sosial og miljømessig bærekraft vil være gjennomgående prinsipper for utfordringene som helseporteføljen skal løse. Demografiske endringer i den norske og samiske befolkningen krever nytenkning om hvordan vi sikrer god helse og tilgang til helse, omsorgs- og velferdstjenester, gjennom omstilling i offentlig sektor og godt samspill med næringslivet i utviklingen av nye løsninger.
Porteføljeplanen for helse har følgende samfunnsmål som dekker opp under Forskningsrådets strategi:

  1. God folkehelse og flere gode leveår for den enkelte
  2. Helse-, omsorgs- og velferdssektoren er bærekraftig
  3. Helsenæringen er verdiskapende og konkurransedyktig

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 12.44 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.