Velferd og arbeidsliv i Forskningsrådet

Å utvikle et trygt, effektivt og bærekraftig samfunn med et inkluderende arbeidsliv som tar vare på både de eldre og de nyankomne, er vanskeligere enn noen gang. Vi finansierer forskning og innovasjon for å utvikle kunnskap om arbeidsliv, velferd, migrasjon, sykefravær, samfunnsikkerhet, styring, planlegging og forvaltning.

ble bevilget til dette temaet i 2018 (tallet inkluderer utdanning)

559millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet. (Dette søket inkluderer også temaet utdanning)

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

 • arbeidsliv og arbeidsmarked
 • familie og oppvekst
 • arbeidshelse og arbeidsmiljø
 • internasjonal migrasjon og integrering
 • eldre og pensjon
 • levekår og ulikhet
 • velferdssamfunnet og oppslutning

Tjenesteforskning og innovasjon for økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barne- og familievernet.

 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter
 • internasjonalisering, stat og lokaldemokrati
 • helhet og sektorisering
 • regioner og urbanisering
 • velferdsstatens tjenester og tjenesteytere
 • ansatt i offentlig sektor som ønsker å gjennomføre en doktorgrad
 • den ansattes arbeidsgiver søker doktorgradstipendet
 • doktorgraden skal være relevant for virksomheten
 • effekter av økt lærertetthet
 • underliggende mekanismer som kan forklare hvordan økt lærertetthet gir effekter på læringsutbytte og læringsmiljø