Portefølje for demokrati og global utvikling

Porteføljen skal dekke store samfunnsutfordringer nasjonalt og internasjonalt. Den skal skape kunnskap om hvordan Norge kan opprettholde og videreutvikle et velfungerende, demokratisk og trygt samfunn, med evne til å møte kriser. Porteføljen omfatter også forskning og utvikling om internasjonale relasjoner og sikkerhetsutfordringer, global helse og migrasjon og utviklingsforskning.

Et par som sitter på toppen av kloden og holder hender

Nye porteføljer 1/1-2024

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen for global utvikling og internasjonale relasjoner slås sammen med deler av demokrati, styring og fornyelse dvs samfunnsikkehetsforskningen, lov og rett, samt forskningen på demokrati og styring og forvaltning (innovasjon i offentlig sektor er nå lagt inn i porteføljen for innovasjon). Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter disse planene.

Overordnede planer, Portefølje for global utvikling og internasjonale relasjoner

Overordnede planer, Portefølje for demokrati, styring og fornyelse

Porteføljestyre for demokrati og global utvikling

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Demokrati og global utvikling, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Cecilie Daae, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (Leder)
Tobias Alfvén, Karolinska Institutet/ Sachs' Children and Youth Hospital in Stockholm
Rebekka Borsch, NHO (Forskningssystemet)
Eirik Holmøyvik, UiB
Sissel Haugdal Jore, UiS
Einar Jørstad, Drammen kommune
Ivar Kolstad, NHH
Kristin Skare Orgeret, OsloMet
Stig Rune Sellevåg, FFI 
Ane-Marthe Solheim Skar, Folkehelseinstituttet
Indra de Soysa, NTNU
Camilla Tenna Nørup Sørensen, Det danske forsvarsakademi

Kontakt demokrati og global utvikling

Kristin Høiby

    Demokrati og internasjonale relasjoner

Aktuelt, Portefølje for demokrati og global utvikling

Aktuelle arrangementer

Fant ingen arrangementer

Prosjekter som har fått støtte i denne porteføljen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 19. mai 2024, kl. 02:01 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.