Portefølje for banebrytende forskning

Porteføljen skal fremme langsiktig, grunnleggende forskning av høyeste vitenskapelige kvalitet, uavhengig av fag og tema. Banebrytende forskning bidrar til viktig kunnskapsberedskap for å møte samfunnsutfordringer på kort og lang sikt. Målet med porteføljen er å flytte forskningsfronten og bygge norske fagmiljøer på et høyt internasjonalt nivå. Porteføljestyret har et overordnet ansvar for fagutvikling både ut fra fagenes egenart og for å møte samfunnets behov.

En person som holder oppe et tre, treet er ment som hjernen til et hode

Nye porteføljer 1/1 -24

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. De tre faglig innrettede porteføljene for Livsvitenskap, Naturvitenskap og teknologi og Humaniora og samfunnsvitenskap slås sammen til ett styre for banebrytende forskning. Dette styret vil få ansvaret for de tematisk uavhengige virkemidlene som skal fremme faglig fornyelse og forskning av høy kvalitet (FRIPRO, SFF, med flere), samt det overordnede ansvaret for fagutvikling. 

Porteføljen styres inntil videre etter porteføljeplanene for Livsvitenskap, Naturvitenskap og teknologi og Humaniora og samfunnsvitenskap

Overordnede planer, Portefølje for humaniora og samfunnsvitenskap

Overordnede planer, Portefølje for livsvitenskap

Overordnede planer, Portefølje for naturvitenskap og teknologi

Porteføljestyre for banebrytende forskning

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Demokrati, styring og fornyelse, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er: 

Terje Lohndal, Norges teknisk naturvitenskaplige universitetet, NTNU (Leder)
Annette Bayer, UiT Norges arktiske universitetet
Marianne Fyhn, Universitetet i Oslo (UiO)
Cathrine Holst, Universitetet i Oslo (UiO)
Inge Jonassen, Universitetet i Bergen (UiB)
Rasmus Larsen, Danmarks Tekniske Universitet
Barbara van Loon, Norges teknisk naturvitenskaplige universitetet, NTNU
Tine Uberg Nærland, Institutt for energiteknikk (IFE)
David Budtz Pedersen, Aalborg Universitet (Forskningssystemet)
Marie Rognes, Simula Research Laboratory
Inger Skjelsbæk, Universitetet i Oslo (UiO)
Magne Olav Sydnes, Universitetet i Stavanger (UiS)
Jarle Trondal, Universitetet i Agder (UiA)

Kontakt banebrytende forskning

Harald Holm Simonsen

    Banebrytende forskning

Prosjekter som har fått støtte i denne porteføljen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 24. juli 2024, kl. 07.56 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.