Portefølje for energi og transport

Porteføljen skal dekke innsats for miljøvennlig energi, lavutslipp, petroleum, maritim virksomhet og transport. Innsatsen retter seg i stor grad mot samfunnets og næringslivets behov for omstilling til et nullutslippssamfunn, grønn konkurransekraft og bærekraftig utnyttelse av landets ressurser.

Person som sitter å skriver i en blokk, en vindmølle står mellom skoene

Nye porteføljer 1/1-24 Energi

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen for energi, transport og lavutslipp slås sammen med petroleum. I tillegg er maritim sektor fra den tidligere Porteføljen for hav lagt inn i den nye porteføljen. Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter disse planene.

Overordnede planer, Portefølje for energi, transport og lavutslipp

Overordnede planer, Portefølje for petroleum

Porteføljestyre for energi og transport

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Energi og transport, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Marit Brandtsegg, Statens vegvesen (Leder)
Elisabeth Birkeland, Equinor
Torjus Bolkesjø, Statkraft
Martin Smedstad Foss, IFE
Inge Gran, SINTEF Energi
Sonja Vernøy Hansen, Corvus energy
Ingeborg Palm Helland, NINA (Forskningssystemet)
Merete Madland, UiS
Asgeir Thomasgard, NTNU
Bjørn-Johan Vartdal, DNV
Hans Erik Vatne, Vianode

Kontakt energi og transport

Ingrid Anne Munz

    Energi og energiomstilling

Aktuelt, Portefølje for energi og transport

Aktuelle arrangement

Relaterte prosjekter som har fått midler fra Forskningsrådet

Meldinger ved utskriftstidspunkt 27. februar 2024, 15:48 CET

Viktig informasjon

Til utlysingane med søknadsfrist 6. mars betener vi vakttelefonen +47 22 03 72 00 kvardagene frå torsdag 29. februar til tysdag 5. mars kl. 08.00–15.45 og onsdag 6. mars kl. 08.00–13.00.