Portefølje for mat og bioressurser

Porteføljen skal dekke mat og bioressurser fra både hav og land. Den har ansvar for innsats for bærekraftig verdiskaping og forvaltning i norsk landbruk, skogbruk, fiskeri, havbruk og matindustri, langs hele verdikjeden. Porteføljen skal bygger kunnskap som blir brukt av også næringsliv og offentlig sektor. Samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr er forankret i dette styret.

En arm som plukker bær fra en abstrakt grønn form ved en åker

Nye porteføljer 1/1 -24

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Havbruk og deler av marin forskning fra Porteføljen for hav slås sammen med mat og bioressurser fra Porteføljen for landbasert mat, miljø og bioressurser. Miljø, sirkulær økonomi og deler av marin forskning, samt maritim forskning legges til Porteføljen for klima og miljø. Maritim forskning flyttes over i Porteføljen for energi og transport. Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter disse planene.

Overordnede planer for landbasert mat, miljø og bioressurser

Overordnede planer, Portefølje for hav

Porteføljestyre for mat og bioressurser

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Mat og bioressurser, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Eva Falch, NTNU (Leder)
Anne Bøen, Mattilsynet
Erik Olav Gracey, Biomar
Jon Erik Henriksen, Fiskeridirektoratet
Geir Huse, Havforskningsinstituttet
Arne Karlsen, Gunnar Klo
Merete Nygaard Kristiansen, Akvaplan-niva
Marianne Elisabeth Lien, UiO
Espen Rimstad, NMBU
Hans Asbjørn Sørlie, Norges Skogeierforbund
Nils Vagstad, NIBIO
Anne Cathrine Whist, TINE
Ågot Aakra, SINTEF Industri (Forskningssystemet)

Kontakt

Tina Rebecca Hov-Gylthe

    Mat og bioøkonomi

Arrangementer om mat og bioressurser

Meldinger ved utskriftstidspunkt 17. juni 2024, kl. 22.45 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.