Portefølje for velferd og utdanning

Porteføljen skal dekke velferdssamfunnets sosiale og økonomiske bærekraft. Den skal bidra til et mangfoldig samfunn med høy tillit og begrenset utenforskap, et omstillingsdyktig og inkluderende arbeidsliv og en kompetent befolkning som deltar aktivt i utdanning, arbeid og samfunnsliv. Porteføljen omfatter også migrasjon, medier, kultur, sivilsamfunn og makroøkonomiske utfordringer. Samfunnsoppdraget om inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeid og samfunnsliv er forankret i denne porteføljen.

Illustrasjon som beskriver velferd kultur og samfunn

Nye porteføljer 1/1-2024

Fra 2024 er porteføljeinndelingen endret. Noen porteføljer videreføres uendret, mens andre slås sammen eller splittes opp. Porteføljen velferd, kultur og samfunn slås sammen med utdanning og kompetanse. I tillegg flyttes den målrettede satsingen på samfunnsøkonomisk forskning hit fra demokrati, styring og fornyelse. Inntil nye planer er laget styrer porteføljestyret etter de gamle planene.

Overordnede planer, Portefølje for velferd, kultur og samfunn

Overordnede planer, Portefølje for utdanning og kompetanse

Porteføljestyre for velferd og utdanning

Porteføljestyret skal gi strategiske råd om forskning og innovasjon innenfor porteføljeområdet Velferd og utdanning, og gi støtte til prosjekter som bidrar til målene som er satt for porteføljen. Medlemmene er:

Oddrun Samdal, UiB (Leder)
Inger Dyrnes, NHO
Torberg Falch, NTNU
Rune Halvorsen, OsloMet
Kjell Hugvik, Bodø kommune
Ole Marius Hylland, Telemarksforskning
Anna-Sara Lind, Uppsala universitet
Simen Markussen, Frischsenteret
Marit Lofnes Mellingen, Distriktssenteret (Forskningssystemet)
Torjer A. Olsen, UiT
Tine Prøitz, USN Handelshøyskolen
Trine Syvertsen, UiO
Henrik Daae Zachrisson, UiO

Kontakt

Kari Tonhild Aune

    Velferd og utdanning

Prosjekter som har fått støtte i denne porteføljen

Meldinger ved utskriftstidspunkt 15. juni 2024, kl. 13.19 CEST

Det ble ikke vist noen globale meldinger eller andre viktige meldinger da dette dokumentet ble skrevet ut.