Utdanning i Forskningsrådet

For å møte framtidens utfordringer er det behov for å styrke utdanningenes kvalitet og relevans og bedre samspillet mellom utdanningssystemet kunnskapsutviklingen arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Vi finansierer forskning og innovasjon i og om barnehager, grunnskole, videregående opplæring, høyere utdanning og voksenopplæring.

ble bevilget til dette temaet i 2018.

199millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

 • læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
 • praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
 • styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
 • utdanning, samfunn og arbeidsliv
 • effekter av økt lærertetthet
 • underliggende mekanismer som kan forklare hvordan økt lærertetthet gir effekter på læringsutbytte og læringsmiljø
 • kunnskapsgrunnlaget
 • praksisnær forskning
 • internasjonal orientering
 • på tvers av fag og institusjoner
 • samarbeid mellom forskere, tjenesteutøvere og brukere
 • økt innovasjon
 • arbeidsliv og arbeidsmarked
 • familie og oppvekst
 • arbeidshelse og arbeidsmiljø
 • internasjonal migrasjon og integrering
 • eldre og pensjon
 • levekår og ulikhet
 • velferdssamfunnet og oppslutning
 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter
 • ansatt i offentlig sektor som ønsker å gjennomføre en doktorgrad
 • den ansattes arbeidsgiver søker doktorgradstipendet
 • doktorgraden skal være relevant for virksomheten

Ser du etter utlysninger? På grunn av nye tekniske løsninger vil ingen utlysninger være på plass før i midten av mai.