Prosjektbanken viser ennå ikke dette overordnede temaet, men undertemaene; Internasjonal politikk og økonomi, Global fattigdom og Global partner vil dekke tematikken.

ble bevilget til dette temaet i 2018

350millioner kroner

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

 • forebygging og behandling av smittsomme sykdommer 
 • familieplanlegging, reproduktiv helse
 • forskning på helsesystemer og helsepolitikk
 • implementeringsforskning
 • innovasjon i teknologi og metodeutvikling

Norges fremste vitenskapelige miljøer får mulighet til å organisere seg i sentre og nå ambisiøse vitenskapelige mål.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for å gi grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter

Stimulere til innovativ forskning av høy kvalitet og relevans som støtter prosessen med å nå FNs Bærekraftsmål.

Skal bidra til strategisk og langsiktig forskning på

 • internasjonale forhold
 • utenrikspolitikk
 • norske interesser.

VISJON2030 - Utdannings- og helseinnovasjoner som bidrar til fattigdomsreduksjon

 • Økt innrullering/reduksjon i frafall/økt læringsutbytte i skolesystemene
 • Økt jobbskaping og livslang læring gjennom digital tilgang. 
 • Forbedring av kvinners, barns og spesielt ungdoms helse