Fornyelse i offentlig sektor

Forskningsrådet finansierer prosjekter i mange ulike programmer, sektorer og temaer som kan bidra til fornyelse og innovasjon i offentlig sektor. 

ble bevilget til dette temaet i 2018

523millioner kroner

Strategi for innovasjon i offentlig sektor (pdf)

Forskningsrådet har en egen strategi for innovasjon i offentlig sektor. 

Se: Strategi for innovasjon i offentlig sektor (pdf)

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

Tjenesteforskning og innovasjon for økt kvalitet, kompetanse og effektivitet i helse- og omsorgstjenestene, arbeids- og velferdstjenestene og barne- og familievernet.

 • høy verdiskaping for bedriftene og samfunnet
 • bedrifter med vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon
 • bedrifter med internasjonalt perspektiv
 • bedrifter som tør å ta risiko

Styrker innovasjon gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og fremstående forskningsmiljøer.

SFI utvikler kompetanse på høyt internasjonalt nivå på områder som er viktig for innovasjon og verdiskaping.

 • ansatt i offentlig sektor som ønsker å gjennomføre en doktorgrad
 • den ansattes arbeidsgiver søker doktorgradstipendet
 • doktorgraden skal være relevant for virksomheten
 • læringsprosesser, vurderingsformer og læringsutbytte
 • praksis, profesjonsutøvelse og kompetanseutvikling
 • styring, ledelse, organisering og resultatoppnåelse
 • utdanning, samfunn og arbeidsliv
 • Støtter prosjekter som skal utvikle ny kunnskap for kommunesektoren
 • Skal koble kommunesektor, forskningsmiljøer og andre kunnskapsaktører for å oppnå mer kunnskapsbasert innovasjon