Bioteknologi i Forskningsrådet

Bioteknologi er anvendelse av naturvitenskap og teknologi på levende organismer, slik at levende eller ikke-levende materialer endres. Bioteknologi er en muliggjørende teknologi som har et stort potensial for kunnskapsutvikling og innovasjon. Anvendelsesområdene er mange, og bioteknologi brukes innenfor sektorer som landbruk, havbruk, helse og industri.

ble bevilget til dette temaet i 2018

1 000millioner kroner

Prosjektbanken viser statistikk og informasjon om forskningsprosjekter finansiert av Forskningsrådet innenfor dette temaet.

Sentrale programmer innenfor dette temaet

Forskningsrådets programmer kan bidra i mange av temaene våre. Disse programmene er valgt ut etter størrelse på bidraget til temaet.

 • utviklingen av de fire sektorene landbruk, marin, industri og helse
 • bioteknologi og samfunn 
 • internasjonalt samarbeid
 • næringsutvikling 
 • kompetanse og infrastruktur
 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter
 • høy verdiskaping for bedriftene og samfunnet
 • bedrifter med vilje og motivasjon til å drive forskningsbasert innovasjon
 • bedrifter med internasjonalt perspektiv
 • bedrifter som tør å ta risiko

Norges fremste vitenskapelige miljøer får mulighet til å organisere seg i sentre og nå ambisiøse vitenskapelige mål.

Forskningen ved sentrene skal være nyskapende og ha stort potensial for å gi grensesprengende resultater som flytter den internasjonale forskningsfronten.

 • samfunnsperspektiver, forvaltning og marked
 • fiskehelse og fiskevelferd
 • produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk
 • produksjons- og foredlingsteknologi
 • satsinger: Lavtrofiske arter, bærekraftige fôrråvarer og trygg og sunn sjømat
 • kretsløp
 • bærekraft
 • kunnskapsbasert verdiskaping
 • tverrfaglighet
 • matsikkerhet
 • trygg og sunn mat