Slik kategoriserer vi forskningen vi finansierer

Forskningsrådet finansierer prosjekter innenfor mange prioriterte temaer. Satsingen skal bidra til å nå målene i regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning og møte sentrale samfunnsutfordringer. Vi støtter både grunnleggende og anvendt forskning innenfor temaene.

Hvert prosjekt kan bidra innenfor flere temaer. I den økonomiske oversikten er derfor det samlete beløpet som går til temaer høyere enn summen av prosjekttildelingene våre.