VAM finansierer forskning som skal fremme kunnskap om velferd, levekår og ulikhet, omstillingsdyktig, inkluderende og helsefremmende arbeidsliv, migrasjon og integrering, aktivt medborgerskap, tillit og oppslutning om velferdssamfunnets institusjoner.

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

 

Profilbilde for VAM

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner

Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg

Mette Nygård Smith

VAM utlysninger

25 sep 2019

Frist for utlysning av forprosjekter til KSP

29 apr 2020

Frist for utlysning av Forskerprosjekter

16 sep 2020

Frist for utlysning av KSP

VAM utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

95,1millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk Utlysninger