VAM programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: VAMs programplan (pdf)

 

Profilbilde for VAM

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner

Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg

Mette Nygård Smith

VAM-utlysninger

25 sep 2019

Søknadsfrist for utlysning av forprosjekter til Kompetanse- og samarbeidsprosjekt

06 mai 2020

Søknadsfrist for "Forskerprosjekt for fornyelse"

VAM deltar i Forskerprosjekt-utlysningen med inntil 200 millioner til forskning på velferd, arbeidsliv og migrasjon.

16 sep 2020

Søknadsfrist for "Samarbeidsprosjekter for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv"

VAM deltar i utlysningen med midler til forskning på arbeidsliv og velferd.

VAM-utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

95,1millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.