VAM programplan

Planen gir oversikt over

  • utfordringer, mål og prioriteringer
  • forventede resultater, virkninger og samfunnseffekter
  • tilgjengelige ressurser og budsjett

Se: VAMs programplan (pdf)

 

Profilbilde for VAM

Sentrale dokumenter

Kontaktpersoner

Yngvill Rådmannsøy Tømmerberg

Mette Nygård Smith

VAM utlysninger

25 sep 2019

Frist for utlysning av forprosjekter til KSP

06 mai 2020

Frist for utlysning av Forskerprosjekter

16 sep 2020

Frist for utlysning av KSP

VAM utlysninger

ble bevilget til prosjekter i 2018

95,1millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger