Kontakt

Kristin Høiby

Camilla Grime

er bevilget til prosjekter i 2019

25,6millioner kroner

Se prosjektinformasjon og statistikk i Prosjektbanken til Forskningsrådet.

Ser du etter utlysninger?

Sjekk utlysninger